Webbsidor

Jag formger lättarbetade och snygga webbsidor som kan skötas utan att vara tekniskt kunnig.

Jag jobbar framför allt med plattformen WordPress.

Uppdragen kan vara mer eller mindre omfattande, beroende på dina egna kunskaper och vilken tid som kan läggas på underhåll. Jag kan hjälpa dig hitta det ekonomiskt och funktionellt bästa alternativet i skogen av webbhotell. Om det behövs hjälper jag även gärna till med att ta fram bildmaterial och texter till webbsidan.

Som avslutning i alla webbuppdrag utbildar jag en eller flera personer inom er organisation. Målet är att ni ska vara självgående efter avslutad leverans.

Läs mer nedan om några webbsidor jag levererat till andra.

Kulturhuset Trycket

https://www.khtrycket.se

Kulturföreningen Trycket i Södra Sandby efterfrågade en ny, modernare webbsida med evenemangshantering och nyhetsflöde.

Sidan är byggd i WordPress med tillägg av en evenemangsmodul. Färgerna är valda för att matcha Kulturhuset Tryckets faktiska färger i orange och blått.
Vi har även gett stöd i strukturutformning och bildhantering. Som i alla våra webbplatsuppdrag har vi avslutat uppdraget med en redaktörsutbildning, och tagit fram en redaktörsguide som beskriver de vanligaste funktionerna.

Tandvårdsteamet AK

https://www.tandvardsteamet-ak.se

Tandvårdsteamet AK i Uppsala efterfrågade en fräsch och tydlig webbsida, med enkla genvägar till bokning, behandlingsinformation och kontakt/adress.

Webbplatsen är byggd i WordPress, och förutom inställningar i tema/design hjälpte vi till med bildmaterial, textgranskning och struktur.

Blomsnes Development

Blomsnes Development erbjuder coaching och utveckling för ledare och företag. Webbsidan innehåller information om företagets tjänster, formulär för kontakt och anmälan till nyhetsbrev, och länkar till Instagram, Facebook och LinkedIn.

I detta uppdrag ingick även att ta fram / göra anpassad design för olika metodillustrationer, som t.ex. den på bilden ovan.